Zakończenie projektu

Z dniem 27 lutego 2013r. zakończono realizację projektu inwestycyjnego pt. „Innowacyjna technologia przewietrzania i odpylania wyrobisk chodnikowych”

koniec