Zaroszenie do składania ofert

Na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW w miejscowości Rogiedle.

scan1 scan2 scan3