Dysze wirowe DW

dysza wirowa

Rozwiązania konstrukcyjne dysz wirowych i zasady ich działania chronione są umową licencyjną. Są to nieukończone maszyny i mogą być stosowane tylko po przyłączeniu urządzeń odpylających typu UO. Służą do podnoszenia skuteczności odpylania w zakresie frakcji całkowitej i respirabilnej usuwanego pyłu. Eliminacja zapylenia obejmuje pyły węglowe, kamienno-węglowe i kamienne. Można je stosować również do innych pyłów, po wcześniejszych uzgodnieniach ich producentem. Wykorzystywane są w zakładach górniczych, w których występują zagrożenia metanowe oraz zagrożenia wybuchu pyłu węglowego. Dzięki swojej konstrukcji przystosowane są do pracy w wyrobiskach korytarzowych drążonych kombajnami chodnikowymi, przewietrzanych wentylacją kombinowaną lub ssącą i mogą pracować jako urządzenia stacjonarne do odpylania przesypów, wywrotów, komór w podziemiach kopalń oraz w zakładach przeróbki węgla.


karta-dysza-01
karta-dysza-02

Jesteśmy innowacyjną firmą, wielokrotnie nagradzaną zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Czytaj więcej