Produkty przedsiębiorstwa Wiromag

wirnik silnikowy

Przedsiębiostwo Wielobranżowe Wiromag Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji urządzeń do zwalczania zapylenia, a w szczególności w górnictwie węglowym oraz konstrukcji stalowych dla budownictwa, przemysłu okrętowego i maszynowego.

Produkowane urządzenia dla górnictwa są dostosowane do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach w podziemiach kopalń. Wszystkie produkowane urządzenia dla kopalń posiadają Certyfikaty Zgodności CE upoważniające do pracy w kopalniach zagrożonych wybuchem.

Urządzenia odpylające typu UO dla potrzeb wentylacji ssącej i kombinowanej w podziemnych zakładach górniczych, do zwalczania zapylania w zakładach przeróbki węgla i w zakładach poza górnictwem

Lutnie wirowe typu WIR dla potrzeb górniczej wentylacji kombinowanej

Wentylatory dla górnictwa

Tłumiki do wentylatorów górniczych

Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych dla budownictwa, przemysłu okrętowego i przemysłu maszynowego

 Urządzenie odpylające typu UO

Urządzenia odpylające typu UO

Lutnia wirowa typu WIR

Lutnie wirowe typu WIR

Górniczy wentylator elektryczny

Górnicze wentylatory elektryczne

Dysza wirowa DW

Dysze wirowe DW

Konstrukcja stalowa

Konstrukcje stalowe

Jesteśmy innowacyjną firmą, wielokrotnie nagradzaną zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Czytaj więcej