P.W. WIROMAG Sp. z o.o. Otrzymuje Wsparcie Finansowe z Unii Europejskiej

Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIROMAG Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie modelu biznesowego GOZ-TRANSFORMACJI w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym WIROMAG Sp. z o.o.”. Projekt ten jest wspierany ze środków Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027.

logotypu ue

Cele i Działania Projektu
W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 • Opracowanie kompleksowego modelu biznesowego opartego na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).
 • Przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa pod kątem wdrożenia rozwiązań GOZ.
 • Zakup specjalistycznego oprogramowania oraz narzędzi analitycznych niezbędnych do realizacji audytu i opracowania modelu biznesowego.
 • Organizacja szkoleń dla pracowników z zakresu GOZ oraz nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Grupy Docelowe
Projekt jest skierowany do:

 • Pracowników przedsiębiorstwa, którzy zyskają nowe umiejętności i wiedzę, co zwiększy ich kompetencje.
 • Kadra zarządzająca, która uzyska narzędzia i strategie niezbędne do wdrożenia zasad GOZ.
 • Lokalna społeczność oraz partnerzy biznesowi, którzy skorzystają z ekologicznych i innowacyjnych praktyk wdrażanych przez nasze przedsiębiorstwo.

 

Cele Projektu
Głównymi celami projektu są:

 • Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Zwiększenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.
 • Redukcja negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.
 • Podniesienie kwalifikacji pracowników oraz rozwój ich kompetencji.

 

Oczekiwane Rezultaty
Realizacja projektu przyniesie następujące efekty:

 • Opracowanie i wdrożenie modelu biznesowego GOZ, co przyczyni się do bardziej zrównoważonego rozwoju firmy.
 • Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród pracowników.
 • Redukcja ilości odpadów oraz optymalizacja procesów produkcyjnych.
 • Poprawa wizerunku firmy jako nowoczesnego i odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa.


Wkład Funduszy Europejskich
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich wynosi 82 781,00 PLN.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe, które umożliwi nam dalszy rozwój oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w naszej działalności.


#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Jesteśmy innowacyjną firmą, wielokrotnie nagradzaną zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Czytaj więcej