Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW w miejscowości Rogiedle

W miesiącu czerwcu 2014 rozpoczynamy realizację prac w ramach projektu pt. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW w miejscowości Rogiedle” współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Trwają prace polegające na montażu paneli fotowoltaicznych na dachu hali produkcyjnej. Zakończenie prac planujemy w miesiącu lipcu 2014.

 

fotowoltaika


Jesteśmy innowacyjną firmą, wielokrotnie nagradzaną zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Czytaj więcej