Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIROMAG” powstało w 1998r początkowo jako Spółka Akcyjna. W wyniku przekształceń w roku 2002 spółka zmieniła status na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba Spółki oraz Zakład Produkcyjny mieszczą się w Rogiedlach. Spółka specjalizuje się w produkcji urządzeń do wentylacji i zwalczania zapylenia w trudnych warunkach górnictwa węglowego takich jak niżej:

– urządzenia odpylające
– górnicze wentylatory
– tłumiki do wentylatorów
– lutnie wirowe
– oraz inne

      Legitymujemy się dopuszczeniami Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz certyfikatami Głównego Instytutu Górnictwa na wykonawstwo w / w urządzeń i stosowanie ich w przemyśle górniczym. Nasze urządzenia pracują w większości kopalń w polskim górnictwie węgla kamiennego.

Poza powyższym spółka produkuje konstrukcje stalowe o złożonej i nietypowej architekturze dla budownictwa, rolnictwa, przemysłu stoczniowego z którym współpracuje od wielu lat oraz dla inwestorów indywidualnych.

      Profil działalności spółki preferuje zatrudnienie pracowników wysoko kwalifikowanych w zakresie technologii spawalnictwa i ślusarstwa oraz montażu. Zarząd Firmy zabiega o wdrażanie nowych technologii poprzez penetrację rynku krajowego i europejskiego w kwestii nowinek technicznych z zakresu ich działania jak również uzyskiwania niezbędnych certyfikatów pozwalających na rozszerzenie zasięgu działalności na terenie Unii Europejskiej. Współpracujemy ze specjalistycznymi firmami wykonującymi w różnej technologii zabezpieczenia antykorozyjne i ognioochronne wykonanej konstrukcji stalowej jak również z producentami, dostawcami oraz wykonawcami specjalizującymi się w nakładaniu w różnej technologii nawierzchniowych powłok malarskich, a także z licznymi zakładami produkcyjno-montażowymi o profilu wykonawstwa oraz montażu konstrukcji stalowej i płyt warstwowych typu „RUUKKI”, Oborniki, „KINGSPAN” Lipno, BALEX-METAL Bolszewo oraz licznymi dostawcami wyrobów hutniczych. Obszarem naszej działalności jest region województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz obszar całego kraju w zakresie sprzedaży urządzeń górniczych produkowanych przez naszą firmę obszar całej Europy. Zakład stosuje nowoczesne technologie w zakresie spawalnictwa, zabezpieczeń antykorozyjnych i ognioochronnych. Współpracujemy z kilkoma biurami projektowymi i konstrukcyjnymi. Jesteśmy otwarci na każdą propozycję współpracy w zakresie naszej działalności produkcyjnej i nie tylko.

Zapraszamy do współpracy

prezes zarządu:
dyrektor
P.W. „WIROMAG” Sp. z .o.o.
mgr inż. Roman Kalinowski

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe”WIROMAG” Sp. z o.o.

z siedzibą w Rogiedlach 24, 11-135 Lubomino, wpisany pod nr KRS 0000145419 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 739-28-81-624 i kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 złotych.