Przedsiębiostwo Wielobranżowe Wiromag Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji urządzeń do zwalczania zapylenia, a w szczególności w górnictwie węglowym oraz konstrukcji stalowych dla budownictwa, przemysłu okrętowego i maszynowego.

Produkowane urządzenia dla górnictwa są dostosowane do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach w podziemiach kopalń. Wszystkie produkowane urządzenia dla kopalń posiadają Certyfikaty Zgodności CD upoważniające do pracy w kopalniach zagrożonych wybuchem.

Urządzenia odpylające typu UO dla potrzeb wentylacji ssącej i kombinowanej w podziemnych zakładach górniczych, do zwalczania zapylania w zakładach przeróbki węgla i w zakładach poza górnictwem

Lutnie wirowe typu WIR dla potrzeb górniczej wentylacji kombinowanej

Wentylatory dla górnictwa

Tłumiki do wentylatorów górniczych

Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych dla budownictwa, przemysłu okrętowego i przemysłu maszynowego